Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

In situ fibrillering av nanocellulosa för kostnadseffektiva, och högpresterande lättviktskompositer

Diarienummer
Koordinator FineCell Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - september 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk

Syfte och mål

Målet med projektet är att möjliggöra en kostnadseffektiv och industriellt relevant process för att producera termoplaster förstärka med nanocellulosa. Detta möjliggöras genom in situ fibrillering av FineCells mikrocellulosa i plastkompundering. Resultatet av detta blir en hållbar, lätt och högpresterande biokomposit som kan tillverkas med låg miljöpåverkan.

Förväntade effekter och resultat

Projektet adresserar de tidiga stegen i plastprodukters värdekedja, projektet förväntas leda till utvecklingen av nya biokompositer. Dessa material kommer användas av komponenttillverkar för ett erbjuda hållbara och lätta komponenter inom en mängd olika applikationer, både inom industri och för konsumenter. Lätta biokompositer har stor möjlighet att minska miljöpåverkan av plast, både vid produktion och vid användning av t.ex. fordon.

Planerat upplägg och genomförande

In situ fibrillering av FineCells mikrocellulosa i kompositer kommer uppnås genom att optimera och förändra processerna vid plast kompundering. Detta kommer testas systematiskt vid RISE Sicomp och utvärderas tillsammans med Örebro universitet. Fibrilleringens framgång kommer undersökas med mikroskopiska metoder och de mekaniska egenskaperna kommer jämföras med kraven inom plastindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 mars 2022

Diarienummer 2021-03493

Statistik för sidan