IKT och IoT för energieffektivisering

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - MEDEA Collaborative Media Initiative
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Syftet med projektet ´IKT och IoT för energieffektivisering´ (kallat: Elis) har varit att stödja utveckling av mobila tjänster för energieffektivisering i existerande byggnader (tex från Miljonprogrammet). Avsikten och utfallet har varit att integrera existerande system, sensorer och tjänster i så stor utsträckning som möjligt med en öppen plattform för att identifiera de utmaningar såväl tekniskt som användarmässigt detta innebär. Vi har under en state-of-the-art review inte identifierat något annat initiativ med detta fokus, vilket placerar Elis i en unik sits.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar: (1) Brukare som är medvetna om att insamling av data sker minskar sin energiförbrukning, (2) visualisering av denna data leder till ytterligare minskning, (3) avancerade tjänster behövs för att stimulera kontinuerlig användning av tjänster, samt (4) nuvarande affärsmodeller kommer inte vara gångbara i framtiden då användare går från passiva konsumenter till aktiva användare med hög grad av individualisering, samt elproducenter blir tjänsteleverantörer. Förväntad effekt är att plattformen gör det enklare för 3e-partsutvecklare att utveckla tjänster.

Upplägg och genomförande

Styrgruppsmöten en gång i kvartalet har verkat väl som stöd till projektets operativa arbete. Sju arbetspaket (AP) i enlighet med projektbeskrivningen. AP-ledarmöten 2 ggr per 3 månader, med daglig koordination för delade aktiviteter. Prototyputveckling baserat på Scrum, dvs med backlog för aktiviteter samt Scrum board för prioriterade aktiviteter med uppföljning av status. Brukarinvolvering kom igång senare än planerat, men var drivande under slutet av projektet. Lägenheter prioriterades som case då teknisk utvärdering av fastighetsfallet länge var en showstopper.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.