IgniteSweden

Diarienummer
Koordinator THE INNOVATION GROWHOUSE STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 13 270 152 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Ignite Sweden ska hjälpa startups att snabbare växa till stora internationella företag, genom att påskynda verifiering, näringslivssamverkan och ytterst kundfakturering för startup-bolagen. Detta görs genom att matcha innovativa startups med stora företag över Sverige, samt stötta parterna att initiera samarbeten genom coachning och processledning. Projektet ska dokumentera och sprida best practises för storbolag-startup-samarbeten. Projektet ska också utveckla medverkande inkubatorers kompetens på området, genom erfarenhetsdelning och engagemang i projektet.

Förväntade effekter och resultat

Ignite Sweden ska öka kund- och partnersamverkan mellan näringsliv och startups genom: - Driva program och process för behovsbaserade, matchade möten mellan näringsliv och start-ups - Coacha start-ups och näringsliv i hur de kan starta samarbeten - Skapa aktivt samarbete mellan näringsliv och inkubatorer Kvantitativa mål 2018: Minst 20 storbolag i programmet Minst 8 matchmakingtillfällen på minst fyra orter Minst 100 engagerade startups Totalt 20 inledda kommersiella samarbeten, ackumulerat resultat Etablerat förutsättningar för nätverk mellan storbolag

Planerat upplägg och genomförande

Ignite Sweden är avsett att vara ett projekt under 3 år för att därefter drivas vidare i normal verksamhet enligt den affärsmodell projektet utvecklat. Projektets aktiviteter: Initiera samarbeten mellan startups och storbolag genom aktiviteter och workshops Stötta storbolag och startups i hur de kan samarbeta Etablera Ignite som ett nationellt verktyg Stärka nätverk mellan inkubatorer och storbolag Dokumentera och sprida best practices Utveckla digitalt verktyg Etablera ett nationellt nätverk av storbolag kring att driva innovation med startup-samarbeten

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.