Identifiering av potentiella samarbetspartners för framtidens behandling av kroniska sjukdomar

Diarienummer 2016-03872
Koordinator BRIGHTER AB (PUBL) - Brighter AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Competence Enhancement in SME - 2016

Syfte och mål

Den globala sjukvården befinner sig idag under en svår ekonomisk press som förväntas stiga till ohållbara nivåer i framtiden vilket riskerar att leda till dyr och ojämlik vård. Forskning och utveckling av nya biologiska läkemedel för behandlingen av kroniska sjukdomar går ständigt framåt. Dock, läkemedel utvecklingsprocesserna och de kliniska prövningarna är tidskrävande och extremt kostsamma. Brighter ska effektivisera läkemedel utvecklingsprocess genom utveckling av nya lösningar med en eller fler av potentiella identifierade samarbetspartner från detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Brighter har hittat fler än tjugo potentiella samarbetspartner i tre terapi område som kan vara med och vidareutveckla Actiste till en eller fler lösningar. Produkten ska mäta biologiska parametrar, injicera och dosera läkemedel samt logga och dela data. Lösningen har potential att effektivisera kliniska prövningar med precis data för validering samt effektivisera sjukvården genom förbättrad kommunikation, ökad behandlingsföljsamhet och patientsmonitorering.

Upplägg och genomförande

I detta projekt Brighter tillsammans med det externa samrådet MD Jorge C. Otero har identifierat potentiella läkemedelskandidater som kan vara relevanta för framtida utveckling av companion verktyg. Brighter ska fortsätta arbeta med potentiella samarbetspartner för att djupare förstå deras behov. Fler business case har utvecklats för anpassa ett antal potentiella partner behov.

Externa länkar

Hemsidan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.