Hypotesprövning av Quartzene som potentiellt brandskyddsmedel för ytbehandling av trä steg 2

Diarienummer 2018-02391
Koordinator Svenska Aerogel AB - Svenska Aerogel AB, Gävle
Bidrag från Vinnova 2 499 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet är att utveckla en semi-transparent färg för utomhusbruk på trä som uppnår högsta brandskyddsklass d.v.s Euroclass B.

Förväntade effekter och resultat

Om målet nås så kan en semi-transparent brandskyddsfärg för utomhusbruk utvecklas med en potentiell marknad på 30.000 ton/år i Europa på trä.

Planerat upplägg och genomförande

Planen är att utveckla färg och utföra brandtester och andra tester tills den optimala formuleringen tagits fram. Parallellt med detta kommer IPR- och marknadsanalys att göras. Allt detta görs i tätt samarbete mellan parterna.

Externa länkar

www.aerogel.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.