Hypotesprövning av Quartzene som potentiellt brandskyddsmedel för ytbehandling av trä steg 2

Diarienummer 2018-02391
Koordinator Svenska Aerogel AB - Svenska Aerogel AB, Gävle
Bidrag från Vinnova 2 499 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - april 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation