Human Centered Remote Control

Diarienummer
Koordinator RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB - INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT-PITEÅ
Bidrag från Vinnova 2 340 885 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2015

Syfte och mål

Projektet har skapat ny förståelse kring lämpliga lösningar vad gäller teknik och interaktion för framtida fjärrstyrning, i synnerhet fjärrstyrd skutknackning. Prototyputveckling och långtidstester har genomförts som genererat ökad förståelse kring användbarheten och attityder kring ljudåterkoppling, samt tekniska utmaningar och lösningar relaterade till implementation i gruvmiljö. Projektet har även bidragit till att ny samverkan skapats inom området, vilket legat till grund för nya projekt inom interaktionsdesign i processindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Visionära koncept för framtida fjärrstyrning har designats, vilka kan ligga till grund för utveckling av effektiva och ergonomiska lösningar. En teknikkedja för ljudåterkoppling vid fjärrstyrning har utformats. Kedjan kan anpassas till olika maskiner och vissa delar kan bytas ut mot enklare komponenter vid kommersialisering. Operatörer i projektets sista studie upplevde en klar förbättring jämfört med befintligt system för ljudåterkoppling. Den ökade förståelsen om potential, utmaningar och attityder kring ljud kan tillämpas i FoI-projekt om framtida operatörsmiljöer.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis genomfördes en kartläggning av teknik för fjärrstyrning. Därefter genomfördes ett arbete för att utforma visionära designkoncept för framtida fjärrstyrning. Kartläggning och konceptutveckling genomfördes i samverkan med Designhögskolan i Umeå. Efter det genomfördes ett arbete för att bättre förstå möjligheter och utmaningar med ljudåterkoppling. Kompletta tekniska lösningar togs fram och utvärderades i långtidstester i två driftmiljöer. Implementationerna och testerna stötte på tekniska utmaningar, men kunde genomföras inom ramen för projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.