Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Horsera AB

Diarienummer
Koordinator Horsera AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2021 - juni 2022
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups steg 1 våren 2021

Syfte och mål

Horsera är en nätverksapp för hästsporten där användare kan skapa digitala identiteter till hästar. Vårt mål är att föra hästar och hästsportens community in i den digitala eran, i syfte att göra det enklare för människor som är engagerade i hästsport att utbyta information och få sina behov tillgodosedda digitalt. Genom att digitalisera hästen kan fler uppleva hästsportens gemenskap och vår vision är att digitalisera hästnäringen globalt. Under projektet ämnar vi att lansera och testa av en första version av appen i Sverige med användare, kunder och samarbetspartners.

Förväntade effekter och resultat

Inom projektet ska team Horsera: 1. Utveckla en första version av plattformens frontend och backend som löpande testas av med användare och företagskunder 2. Inleda samarbeten med offentliga aktörer inom hästnäringen och värva långsiktiga företagskunder 3. Lansera appen på svenska marknaden för att skapa proof of concept och kunskap inför resning av kapital och en global lansering Projektet ämnar att generera insikter och skapa förutsättningar för att attrahera kapital och kompetens inför nästa steg. Vi avser att växa företaget, bygga en organisation och gå globalt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av aktiviteter som i grova drag kan delas in i aktiviteter inom marknad och teknikutveckling. Aktiviteterna kommer att genomföras av Horsera´s fyra delägare med hjälp av konsulter som tillför spetskompetens på områdena. Ägarna kommer att bidra gratis med sin arbetstid under projektet. Utvecklingen av backend och frontend som leds av Therese och Isac säkerställer en datadriven utveckling av appens funktionalitet. Parallellt med teknikutvecklingen kommer Amanda och Mathilda att leda arbetet för testing, inleda partnerskap och skapa finansiella projektioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 september 2021

Diarienummer 2021-00583

Statistik för sidan