Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Horsera AB

Diarienummer
Koordinator Horsera AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2021 - juni 2022
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups steg 1 våren 2021

Syfte och mål

Horseras vison är att koppla samman, utövare, aktörer och hästar världen över i en social plattform. Horsera digitaliserar inte bara hästen- utan även hela hästnäringen. Målet för projektet var att gå från prototyp till att lansera och testa av en första version av hästsportens sociala plattform med användare, kunder och samarbetspartners. Tillsammans med expertis från projektets konsulter har vi utvecklat en skalbar appen i react native. Den community-baserade delen av vårt affärskoncept kunde valideras och vi har genom projektet utvecklat konceptet för vår affärsmodell.

Resultat och förväntade effekter

Möjligheten att kommunicera inom hästsporten begränsas så länge hästen inte är digitaliserad eftersom hästen utgör kärnan i hästnäringens ekosystem. Projektet har skapat en solid grund för en användarvänlig och tekniskt skalbar lösning på problemet. Framstegen under projektet har varit helt avgörande, inte bara för vår innovations fortsatta utveckling och kommersiella framgång, utan även för hästnäringens i stort i enlighet med Vinnovas innovationsagenda för hållbar hästnäring.

Upplägg och genomförande

Vår interaktiva prototyp användes som roadmap för utvecklingen av appen och projektet har genomförts enligt plan med mindre justeringar. Med stöd från Vinnova hade vi möjlighet att tillgå extern expertis i utmanande delar av projektet där teamets kompetenser behövde kompletteras. Två av aktiviteterna genomfördes utan projekterade konsulter då teamet valde att omfördela en del av budgeten till övriga kostnader vitala för projektets genomförande. Trots en period av svårigheter att hitta IT-konsulter kunde vi uppnå våra uppsatta mål inom tidsramen för projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 maj 2022

Diarienummer 2021-00583

Statistik för sidan