Hög-Precision Material Modell för Hög-Presterande Multisikt Material

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Farkost & Flyg
Bidrag från Vinnova 1 471 250 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Lättvikt - 2017 höst

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla och implementera en materialmodell som möjliggör simulering av avancerade formningsprocesser för sandwichmaterialet Hybrix, som består av metalltäckskikt med en fiberkärna. Genom jämförelser med experiment på provstavar och komponenter har materialmodellen kunnat utvecklas i en riktning som visar detta. Demonstratorföremål har tagits fram genom att utmana materialets möjligheter och justera processen med hjälp av simuleringar och sedan visa att detta fungerar i en verklig formnings- eller bockningsprocess.

Resultat och förväntade effekter

Möjligheten att simulera formningsprocesser kan bespara produktutvecklare behovet av tids- och kostnadskrävande prototypserier, vilket är till fördel för såväl materialtillverkare som komponenttillverkare och potentiella slutkunder. Det öppnar också för möjligheten att relativt enkelt och snabbt introducera lättviktsmaterial i nya tillämpningar. Under projektets gång har flera komponenter kunnat utvärderas ur ett formningsperspektiv och demonstratorerna visar hur detta är möjligt både för formning och bockning.

Upplägg och genomförande

Arbetet delades upp i en experimentell del för att ta fram underlagsdata, en utvecklingsdel för materialmodellen, en utprovningsdel där modellen vidare verifierades och en del för framställning av demonstratorer. Under hela projektet har arbetet byggt på en tät kommunikation mellan parterna och överföring av data och erfarenheter mellan delarna. Under projektet har dessutom samtliga parters anläggningar besökts för att öka förståelsen för varandras verksamheter. Arbetssättet har visat sig utomordentligt effektivt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 april 2020

Diarienummer 2017-04260

Statistik för sidan