Hög-Precision Material Modell för Hög-Presterande Multisikt Material

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Farkost & Flyg
Bidrag från Vinnova 1 471 250 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Lättvikt - 2017 höst

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en tillförlitlig materialmodell som fångar de specifika egenskaper som krävs för att utföra formningssimulering av sandwichmaterial som Hybrix under samma förutsättningar som traditionella metaller. Predikteringen ska kunna utföras med sådan precision att den är lämplig att använda både vid utveckling av nya produkter med Hybrix samt vid utveckling av materialet för nya tillämpningar.

Förväntade effekter och resultat

Genom skapandet av ett högpresenterande beräkningsverktyg för simulering av Hybrix kan materialet påvisa sina fördelaktiga egenskaper och nya koncept kan introduceras i konventionella formningsmetoder med ett minimum av kostsamma och tidskrävande prototypserier. Ledtiden har potential att minskas från veckor till dagar och en halvering eller mer av vikten är realistisk för lämpliga komponenter. Ytterligare applikationsområden för Hybrix kan låsas upp och bidra till en större tillämpningsportfölj inom flera branscher som idag inte använder lättviktsmaterial.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs genom såväl mekanisk provning som utveckling av algoritmer i FE-programvara och tillverkning av Hybrix. Materialmodeller baserade på provningsresultat kommer att implementeras i FEM-programvara och simuleringsresultat jämförs med fysiska detaljer och prototyper. Målet är att kunna påvisa en god jämförelse mellan simulering av formning av några typiska produkter och verkligt utfall med en hög träffsäkerhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017

Diarienummer 2017-04260

Statistik för sidan