HITS Helhetserbjudanden I Tillverkningsindustri i Sverige - ett lyft

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 300 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Mål för projektet har varit att ta fram och testa en metod som möjliggör för tillverkande SMF i Sverige att tjänstefiera, dvs ställa om från produktförsäljning till att leverera innovativa och hållbara helhetserbjudanden baserade på värde-tjänstelogik. Insiktsskapande film, modell för att stötta företag i sin tjänstefieringsprocess samt en guide, baserat på modellen, har tagits fram. Guiden kan användas av företag som vill komma igång med tjänstefieringsarbete på egen hand. Deltagarna vidareutvecklar nu sin förmåga att kontinuerligt skapa värdebaserad innovation.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga deltagande företag har utvecklat nya erbjudanden (varor och tjänster) och sin förmåga att arbeta enligt tjänste-/värdelogik vilket förväntas ge fortsatt effekt i form av ytterligare ökad förnyelse- innovatonsförmåga. Guide för "Tjänstefiering i industri" publiceras.

Upplägg och genomförande

Ansatsen vid projektstart var att genomföra tre etapper bestående av seminarier och workshops med grupper av tillverkande SMF i ett antal noder. Under projektets gång utvecklades upplägget, vilket också var avsikten i ursprunglig projektbeskrivning, och koncentrerades istället till ett nätverk i Värmland där Almi Värmland och tre företag deltog på ett mer fördjupat plan både avseende tid och större gemensamt engagemang i att tillsammans utveckla och testa modellen. Parallellt genomfördes forskning både i form av inledande intervjuer och aktionsforskning under hela projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03334

Statistik för sidan