Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

High-throughput screening med primära, mänskliga, lungceller för att förhindra COVID-19

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Experimentell Medicinsk Vetenskap
Bidrag från Vinnova 4 662 500 kronor
Projektets löptid september 2020 - februari 2022
Status Avslutat
Utlysning Samverkan inom hälsoområdet i kampen mot covid-19 och framtida pandemier
Ansökningsomgång Innovationsprojekt inom hälsoområdet som dämpar utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla en ny 96-well air-liquid-interface modell av mänskliga luftvägar med hjälp av elektrospunna membran. Vi utvecklade denna modell med hjälp av friska och sjuka primära humana luftvägsepitelstamceller och utvecklade tekniker för märkning av levande celler och visualisering av modellen i realtid med hjälp av high content imaging. Vi utvecklade tekniker för SARS-CoV-2 pseudovirusinfektionsvisualisering med fluorescerande reportrar och optimerade plattformen för användning med robotik för framtida high-throughput läkemedelsscreening.

Resultat och förväntade effekter

Vi identifierade tekniker för tillverkning av elektrospunnet membran insatser för 96-well plattor som därefter kunde beläggas med ECM för bildning av monolayer som innehåller flercelligt som liknar mänskliga luftvägar. Vi utvecklade tekniker för att biologiskt karakterisera cellerna som odlas på dessa membran med hjälp av genetiska och histologiska tekniker för att bekräfta att vi genererade mänskliga luftvägsliknande struktur. Projektet har resulterat i en kommersialiserbar produkt som kan användas för modellering mänskliga luftvägar eller läkemedelsscreening.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom samarbete mellan Cellevate AB, Lunds universitet och Region Skåne. Cellevate AB och Lunds universitet designade prototyper som tillverkades av Cellevate AB. Lunds universitet optimerade tekniker för cellisolering (i samarbete med Region Skåne), cellsådd och tekniker för att bedöma utvecklingen av ´humaniserade luftvägar´ i inläggen. Lunds universitet utvecklade tekniker för att infektera och genomföra läkemedelsscreening i det nya plattformatet med 96 brunnar. Resultaten håller på att sammanställas för eventuell publicering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2022

Diarienummer 2020-03176

Statistik för sidan