HELIX Competence Centre

Diarienummer 2016-00418
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 35 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Detta projekt avser en fortsatt utveckling av HELIX VINN Excellence Centre. -Producera forskning av hög kvalitet som publiceras i relevanta, välrenommerade tidsskrifter och böcker -Producera forskning med hög praktisk relevans som kommuniceras till och används av aktörer inom HELIX centrala policyfält och praktiker -Bidra till utbildningsprogram på universitetsnivå samt kompetensutveckling av HELIX partners -Etablera och förstärka mobilitet av individer med strategisk kompetens mellan kompetenscentret och våra intressenter

Förväntade effekter och resultat

Forskningen vid HELIX fokuserar kunskap om utveckling av nya typer av arbetsformer och utveckling av hållbart arbetsliv i Sverige. Centret syftar till att stärka möjligheterna för svenska organisationer att bli mer hållbara på lång sikt och till att stimulera innovation mellan offentliga, privata och det civila samhället. Vårt övergripande mål är att bidra till vetenskaplig kunskap och samtidigt till innovation i praktiken.

Planerat upplägg och genomförande

HELIX bedriver interaktiv forskning, har en tvärvetenskaplig integrativ ansats samt organiserar ett Penta HELIX partnerskap där universitet, privata företag, offentliga sektor, arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer ingår. Detta angreppssätt innebär att man på ett fruktbart sätt kan arbeta med problemställningar inom framtidens arbetsliv.

Externa länkar

www.liu.se/helix

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.