Hållbar tillverkning av 3D-printade sandformar och -kärnor

Diarienummer 2018-00800
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 1 730 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Towards a world leading position in additive manufacturing for metallic materials.

Syfte och mål

Detta projekt skall bidra till att forma en robust och hållbar gjuteriprocess, där 3D-printing av sandformar är en viktig delprocess. I detalj innebär det att projektet ska arbeta med att undersöka skillnader i egenskaper hos formar, beroende på om formen är printad eller tillverkad med konventionell teknik. Projektet ska också undersöka dimensionsavvikelser och defekter på komponentnivå och godkänna svensk sand för printning. Vidare tas en modell för ekonomisk hållbarhet fram och ett material för utbildning för konstruktörer och tekniker.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska skapa kunskaper om sanden som används med syftet att använda svensk sand i printprocessen. Kunskap kring optimal bindemedelsmängd, hur bäst formstyrka uppnås samt vilka faktorer som inverkar på variationer hos det färdiga godset. Demonstrationsfall med 3D-printade formar / kärnor där ekonomisk hållbarhet utretts i syfte att hitta den lönsamma affären med processen. Kunskap kring hur egenskaper och ytor skiljer sig åt mellan komponenter som är producerade i 3D-printade formar och konventionellt producerade formar. Guideline för konstruktörer och användare av printade formar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet styrs av en projektgrupp med 4 gjuterier (som använder printade formar i stor utsträckning), 1 sandleverantör och forskningsinstitutet Swerea SWECAST. Det är indelat i sex arbetspaket. Gjuterierna förser projektet med erfarenheter, testmaterial och provgjutningar från såväl 3D-printade formar som konventionellt tillverkade formar. Ett antal konstruktörer tar, tillsammans med Swerea SWECAST, fram Guidelines för hur man arbetar med tekniken. Sandleverantören arbetar med svensk sand, men också med processfrågor. Erfarenheter samlas i ett utbildningsmaterial.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.