GrindOpt II - Optimerad Ämnesslipning

Diarienummer 2017-02409
Koordinator Swerim AB - Avdelningen för Värmning och Bearbetningsteknik (VB)
Bidrag från Vinnova 1 039 600 kronor
Projektets löptid juli 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA - Research, development and innovation projects spring 2017

Syfte och mål

Inom processindustrin loggas och lagras en mängd processdata av skiftande kvalitet och upplösning i digital form. Projektet syftar till att använda mätta data som analyseras och kombineras för att ge ett optimalt underlag för styrning av ämnesslipprocessen. Projektets huvudsakliga mål är att i nedanstående prioritetsordning 1.Höja materialutbytet från gjutna ämnen till valsad produkt 2.Minska slipskiveslitaget 3.Höja livslängden på maskinkomponenter genom att vibrationer minskar 4.Förbättra ytornas kvalitet på slipade ämnen 5.Höja produktiviteten i slipprocessen

Förväntade effekter och resultat

Projektets huvudsakliga leverans är ett prototypsystem för kontinuerlig och adaptiv optimering av slipprocessen hos den deltagande stålverkspartnern. När optimeringssystemet fungerar kommer det att leverera data från slipprocessen som kan användas för ytterligare förbättringar av processkedjan men även vara underlag för utveckling av bättre slipskivor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektarbetet är uppdelat i tre tekniska arbetspaket enligt nedan: 1. Framtagning av optimeringsalgoritm 2. Inventering och implementering av processdata 3. Tillämpning och utveckling av mätteknik Därutöver finns ett ett arbetspaket som omfattar projektledning, kommunikation och rapportering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.