Greenlytics

Diarienummer 2018-03151
Koordinator Greenlytics AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka och testa hypoteser för att skala upp Greenlytics till ett lönsamt bolag. Inom ramen för Innovativa startups fas 1 utvecklades en metod för förutsägelser av vindkraft. Denna metod är grunden för konceptet WindMind. I detta projekt ska WindMind testas och valideras tillsammans med kund. Därutöver kommer potentialen för andra relaterade produkter som till exempel sol-, konsumtions- och vatteninflödesförutsägelser att undersökas. Om stor potential kan påvisas så kommer Proof-Of-Concepts att utvecklas.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av detta projekt är för och främst två produkter relaterade till WindMind. Den första produkten är ett system som förutser aggregerad vindkraftsproduktion i Norden och den andra tillhandahåller vindkraftförutsägelser på parknivå med global täckning. Målet med att lansera produkterna är dels att öka kännedomen om Greenlytics som varumärke inom kraftindustrin, dels att testa en hypotes om snabbare upphandling av vindkraftförutsägelser. Slutligen kommer potentialen för förutsägelser av andra kraftslag att utvärderas och Proof-Of-Concepts att utvecklas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektplanen är att först fortsätta att testa och validera WindMind tillsammans med kund. Greenlytics planerar att delta i upphandlingsförfaranden från kunder samt att utföra Proof-Of-Concepts. Med erfarenhet från testningen kommer WindMind Nordic och Global att utvecklas under första halvåret 2019. Andra halvåret 2019 kommer att användas för att testa hypotesen för den globala marknaden och potentialen för förutsägelser för andra kraftkällor.

Externa länkar

Företagshemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.