Grafen baserad självsmörjande nötningsbeständiga kompositer för lager i vattenkraft

Diarienummer
Koordinator VATTENFALL AB - Älvkarlebylaboratoriet
Bidrag från Vinnova 3 459 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar - hösten 2017

Syfte och mål

Vattenkraften som förnybar energikälla stabiliserar och ger kontinuitet i elnätet. Livslängdskraven på lagermaterial och miljöanpassade smörjmedel ökar i med intåg av fler varierande energikällor. För svensk vattenkraftsindustri behövs nya och bättre lagermaterial som kan användas tillsammans med vatten eller andra miljöanpassade smörjmedel. Grafen har utmärkta mekaniska och smörjande egenskaper. Målet för detta projekt är att utveckla nya nötningsbeständiga och högpresterande självsmörjande polymera kompositer som kan användas med miljöanpassade smörjmedel.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i nya grafen-baserade nötningsbeständiga kompositer för applikationer inom svensk vattenkraft samt ett utökat kompetensutbyte mellan akademi och industri. Materialen kommer att utvecklas för att kunna användas tillsammans med vatten och andra miljöanpassade smörjmedel för applikationer inom vattenkraft. Detta innebär ytterligare ett steg mot en miljöanpassad och hållbar vattenkraft.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetspaketen kommer att omfatta följande arbetspaket: WP1: framställning av yt-modifierad grafen WP2: tillverkning av grafen-polymer komposit WP3: tribolgisk utvärdering av grafen-kompositer WP4: Utvärdering av nya smörjmedel tillsammans med nya grafen kompositer WP5: åldring och service life utvärdering WP6: Design av Komponent. Luleå Tekniska Universitet är ansvarig partner för utvecklingen av nya grafen-kompositen, relevanta tribotester, livslängd och åldring tester (WP1-5). LTU kommer att planera aktivt i samråd med Vattenfall och Sustainalube i WP4-6.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017

Diarienummer 2017-03609

Statistik för sidan