GigaHertz Centrum

Diarienummer 2016-00324
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 35 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

GigaHertz Centrum är ett kompetenscentrum mellan Chalmers tekniska högskola, SP/RI.SE och elva företag för att utveckla trådlös hårdvara som radikalt ökar dagens datatakt, känslighet och energieffektivitet inom affärsområden kritiska för svensk långsiktig konkurrenskraft. Vårt uppdrag är att föra vetenskapliga landvinningar från centrets verksamhet snabbare ut till industriell exploatering. De tre huvudmålen är (1) fem konkreta fall av industriellt genomslag (2) 100 vetenskapliga publikationer (3) åtta tekniska doktorer.

Förväntade effekter och resultat

1. Hjälpa telekom industrin med att accelerera 5G utveckling i mm-vågs sändtagararkitekturer 2. Utveckla komponenter för högintegrerad radar inom säkerhet/försvar 3. Ta fram Schottky-diod moduler för radiometer avseddas för rymdtillämpningar 4. Bidraga till tekniska lösningar för högupplöst radar för säkerhetstillämpningar 5. Utveckla extremt känsliga förstärkare för arrayer inom astronomi och kvantdatortillämpningar

Planerat upplägg och genomförande

Ett forskningsprogram inom fyra teman mellan Chalmers och de 12 parterna kommer att genomföras tillsammans : Effektiva och linjära millimetervågssändare, smarta mottagare för framtida linjära RF system, termiska effekter samt integrerade THz system. Via en gemensam styrelse och internationellt vetenskapligt råd avser vi att samarbeta med kompetenscentret ChaseOn inom antennsystem för att stimulera till utbyten och synergier, såväl vetenskapligt som inom nyttiggörande av resultat. Centrumdagar och seminarier kommer att arrangeras tillsammans.

Externa länkar

GigaHertz Centrums engelskspråkiga hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.