Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gestrument Alive

Diarienummer
Koordinator GESTRUMENT AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att utveckla vår kärnteknik så att den blev plattformsoberoende, ansöka om patent för tekniken samt validera styrmetoder och konstnärligt resultat. Allt detta har vi uppfyllt med väldigt goda resultat. Vi har också hittat flera användningsområden för vår teknologi som kommer leda till både flera tjänster/produkter samt flera patentansökningar.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av Gestrument Alive har varit bättre än vad vi trodde. Vi har inte bara genomfört alla delmoment, arbetet har också lett till flera nya insikter, affärsmöjligheter och patentidéer som vi kommer kunna ta vara på framöver. Vi har genomfört utvecklingen i samarbete med betalande kund (NeCo Software) och vi har flera potentiella kunder och projekt i pipeline som vi inte hade kunnat få utan detta projekt.

Upplägg och genomförande

Vi hade en stabil grund att stå på från Fas 1 av vårt projekt och det gjorde att vi visste exakt vad vi ville göra och har lyckats genomföra det. Det enda som skiljde sig från vårt ursprungliga upplägg var att vi tidigt såg att vi behövde fler sorters konstnärlig validering, så samarbetet med ShareMusic blev lite mindre än vi först trodde, medan vi istället la mer tid på andra sorters konstnärlig validering till exempel Jesper Nordins samarbete med dirigenten Esa-Pekka Salonen, klarinettisten Martin Fröst och några av Europas främsta symfoniorkestrar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02159

Statistik för sidan