Gestrument Alive

Diarienummer 2018-02159
Koordinator GESTRUMENT AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Gestrument låter användare spela direkt på "musikens DNA". Gestrument har varit ett iOS-instrument men genom stöd från Vinnova har vi börjat utveckla en plattformsoberoende interaktiv musikmotor. Målen är att applicera vår interaktiva musikmotor i spelbranschen genom integration i tätt samarbete med kund, samt genomföra vår IP strategi genom att bland annat lämna in våra första patentansökningar.

Förväntade effekter och resultat

Vi vill bli en teknologi för alla som vill skapa eller ta del av interaktiva musikupplevelser, oavsett fysiska förutsättningar och vare sig du är spelutvecklare, artist, amatörmusiker, lärare eller content creative. De första stegen mot detta ämnar vi ta inom spelbranschen där vi vill använda vår teknologi för att göra musiken mer interaktiv.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer fokusera på tre delmål: - generell portning av teknologin till att bli helt plattformsoberoende - patentansökningar och generell IP strategi - konstnärlig validering av styrmetoder tillsammans med ShareMusic

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.