Gestrument Alive

Diarienummer 2018-02159
Koordinator GESTRUMENT AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups fas 2 våren 2018