Framtidens Underhållstekniker

Diarienummer 2015-03938
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 430 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Syfte och mål

Syftet med FUN har varit att se hur framtidens servicetekniker kommer att jobba. Resultaten visar att ta tillvara information från olika källor som görs tillgängliga. Experter kommer att ge stöd oavsett var de befinner sig, data från en mängd källor finns tillgängligt via molntjänster, kollegor kan ha förslag på lösningar. En stor fördel kommer att vara att man kommer åt all denna information i fält där utrustning finns. Projektets har tagit fram ett tydligt besluts- och planeringsunderlag för ett framtida FUI-projekt med inriktning mot framtidens service- och underhållstekniker.

Resultat och förväntade effekter

Från datainsamling och analys har vi kunnat se att framtidens underhåll kommer att förändra miljön och tekniken i vilket underhållet sker, den kompetens som behövs och hur arbetet med underhåll kommer att organiseras. De behov som kommit fram i vår förstudie visar på tre områden där som kan förbättra effektivitet och kvalitet på underhållsarbetet. Dessa är nya tekniska lösningar, ny och utökad kompetens inom teknik och nätverkande vilket också förändrar sättet att organiserar underhåll och ställer nya krav på organisationerna.

Upplägg och genomförande

Projektet har samlat in och analyserat data för att kartlägga hur arbetet med underhåll och service sker idag och imorgon. Datainsamlingen har skett genom en enkät där vi samlat data från ett flertal branscher, intervjuer samt i arbetsmöten med projektdeltagare. I en seminarieserie med ABB har vi haft möjlighet att presentera våra idéer för deras kunder. Dessutom har vi genomfört en översiktlig litteratursökning för att kartlägga vad som händer i omvärlden. Genom vårt arbetssätt har vi kunnat få en bra bild av framtidens underhåll och har därmed ett underlag för framtida FUI-projekt.

Externa länkar

www.sics.se/projects/fun

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.