FRAil- Fallriskvärdering

Diarienummer 2018-02278
Koordinator Västerbottens läns landsting - Arbets- och Beteendemedicinskt Centrum
Bidrag från Vinnova 697 823 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018