FRAil- Fallriskvärdering

Diarienummer 2018-02278
Koordinator Region Västerbotten - Arbets- och Beteendemedicinskt Centrum
Bidrag från Vinnova 697 823 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018

Syfte och mål

Fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem i Sverige idag, ngt som drabbar en tredjedel av alla i Sverige över 65 års ålder årligen och kostar nära 25 miljarder per år. Bedömning av fallrisk bör prioriteras och det behövs instrument för att objektivt kunna identifiera individer med fallrisk för att sätta in behandling och kunna följa behandlingsresultat. FRAil syftar till att utveckla forskning till produkt för sjukvårdspersonal för att förbättra diagnos av balans och fallrisk, möjliggöra behandling/träning samt utvärdera behandlingsinsatser och därigenom förebygga fall.

Förväntade effekter och resultat

Med stöd från Medtech4Health och Vinnova kan FRAil utvecklas från validerat prototypsystem till en kommersialiserbar produkt som verifierats för användning inom vården. Efter projekttiden har FRAil har en given plats som ett redskap för fysioterapeuter i deras arbete. FRAil har möjliggjort snabbare och bättre fallrisk diagnostik med möjlighet att bestämma vårdbehov, differentiera erbjuden vård samt följa upp dessa insatser.

Planerat upplägg och genomförande

FRAil utvecklas från världsledande forskning och validerad prototypsystem till en kommersialiserbar produkt som verifierats för användning inom vården.Genom användarcentrerad utveckling tas en kommersialiserbar CE märkt produkt fram tillsammans med analyser av IPR strategier och affärsstrategi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.