Fordonsbaserat skyddssystem för cyklister och fotgängare provmetoder och utvärdering

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 535 611 kronor
Projektets löptid april 2011 - november 2012
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Syfte och mål

Projektets mål var att, baserat på olycksdata, utveckla nya provmetoder för skyddssystem för cyklister, samt att använda dessa för att ta fram en prototyp/demonstrator av ett fordonsbaserat skyddssystem för cyklister och fotgängare. Detta skyddssystem består av ett sensorsystem som kombinerar vision-baserad teknik innan krockögonblicket med kontaktsensorteknik vid krockögonblicket, samt en krockkudde för vindruteområdet som är konstruerad med speciell hänsyn för att skydda cyklister såväl som fotgängare. Detta system utvecklades med hjälp av framtagna provmetoder.

Resultat och förväntade effekter

- Provmetoder för cyklist-bil-kollisioner baserat på olycksdata för svårt skadade cyklister, dels för - Benislag mot stötfångare (sensorutvärdering) - Bröst- och huvudislag mot motorhuv och vindruta - Provmetoder för att utvärdera detektion av cyklist med kamerabaserad pre-crash-sensor - Sensorerna utvecklades i projektet för att detektera trigg- / icke-trigg-situationer för cyklister - Skyddseffekten av airbag-systemet utvecklades under projektets gång och visade slutligen god skyddsförmåga både för huvud- och bröst-skador

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av olika faser, där första fasen bestod av provmetodsutveckling, både full-skale-prov och komponentprov. Den andra fasen bestod av utveckling av prototypsystem där provmetoderna från fas 1 användes. Slutligen utvärderades det färdiga prototypsystemet i full-skale-prov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.