Flexibla automationslösningar för 3D-printade sandkärnor

Diarienummer 2018-02191
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 2 010 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri

Syfte och mål

Under senare år har ny teknik utvecklats för framtagning av sandkärnor för gjutformar där traditionell kärntillverkning med statiska verktyg ersatts med 3D-printning direkt från CAD-ritning. Syftet med projektet är att i samverkan mellan robottillverkare, maskinleverantör, leverantörer av gjutgods samt forskningsaktör ta fram lösningar för att automatisera efterbearbetningen av sandkärnorna samt inkorporera den nya tekniken i befintlig produktionslina. Målet är att nå samma produktionshastighet för 3D-printade kärnor som med konventionell tillverkningsteknik.

Förväntade effekter och resultat

Resultat innefattar en modell för automatiserad hantering av 3D-printade kärnor från CAD till gjutform, demonstratorer i pilot- och fullskala, samt ett beslutsunderlag för investering i printer och övriga automationslösningar för kärntillverkning i det enskilda gjuteriet. Effekten av projektets resultat är att Sveriges gjuterier på kort såväl som på lång sikt kommer att stärka sin position i förhållande till internationell konkurrens, eftersom resultaten kommer att leda till ökad produktivitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av sex delvis överlappande arbetspaket: - Projektledning - Automation: definiera kommunikationslösningar mellan printer, robot och produktionssystem. Utforska visionsystem och människa/maskin-interaktion - Tekniska lösningar: tester av rengöring, kvalitetskontroll, blackning och transport - Digitalisering: skapa förutsättningar för digitalisering av produktionsflödet genom automation - Fullskaliga modeller: test av tekniska och digitala lösningar från tidigare APn på två gjuterier. Skapa investeringsunderlag - Informationsspridning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.