Flexibla automationslösningar för 3D-printade sandkärnor

Diarienummer 2018-02191
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 2 010 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri