Flexibla automationslösningar för 3D-printade sandkärnor

Diarienummer 2018-02191
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 2 010 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA Spring 2018 - R&D&I Project

Syfte och mål

Under senare år har ny teknik utvecklats för framtagning av sandkärnor för gjutformar där traditionell kärntillverkning med statiska verktyg ersatts med 3D-printning direkt från CAD-ritning. Syftet med projektet är att i samverkan mellan robottillverkare, maskinleverantör, leverantörer av gjutgods samt forskningsaktör ta fram lösningar för att automatisera efterbearbetningen av sandkärnorna samt inkorporera den nya tekniken i befintlig produktionslina. Målet är att nå samma produktionshastighet för 3D-printade kärnor som med konventionell tillverkningsteknik.

Förväntade effekter och resultat

Resultat innefattar en modell för automatiserad hantering av 3D-printade kärnor från CAD till gjutform, demonstratorer i pilot- och fullskala, samt ett beslutsunderlag för investering i printer och övriga automationslösningar för kärntillverkning i det enskilda gjuteriet. Effekten av projektets resultat är att Sveriges gjuterier på kort såväl som på lång sikt kommer att stärka sin position i förhållande till internationell konkurrens, eftersom resultaten kommer att leda till ökad produktivitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av sex delvis överlappande arbetspaket: - Projektledning - Automation: definiera kommunikationslösningar mellan printer, robot och produktionssystem. Utforska visionsystem och människa/maskin-interaktion - Tekniska lösningar: tester av rengöring, kvalitetskontroll, blackning och transport - Digitalisering: skapa förutsättningar för digitalisering av produktionsflödet genom automation - Fullskaliga modeller: test av tekniska och digitala lösningar från tidigare APn på två gjuterier. Skapa investeringsunderlag - Informationsspridning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.