Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Flexibel och hållbar tillverkning av högpresterande rullningslager

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 4 625 000 kronor
Projektets löptid april 2021 - april 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång SIP Produktion2030, utlysning 13

Syfte och mål

Projektet avser att öka produktionsflexibiliteten för tillverkning av stora lager genom att minska antalet processteg och förbättra komponenternas egenskaper genom att använda en ny strategi för hårdsvarvning (HaT). Detta kommer att genomföras genom att utveckla och eventuellt arbeta fram en metod för att kunna kvalificera hårdvarvsprocessen som slutprocess. Denna strategi kommer att generera en unik höghållfast yta med förbättrade ytmekaniska egenskaper som potentiellt kan ge ökad livslängd.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser att minska antalet processteg vid tillverkning av precisionskomponenter för att öka produktionsflexibiliteten vid lagertillverkning. Projektet avser att introducera en ny tillverkningsstrategi för hårdsvarvning, och därigenom också öka livslängden hos lagren som i sin tur bidrar till reducerade energiförbrukning och kortade tillverkningsledtider.

Planerat upplägg och genomförande

TURN2FLEX kommer att genomföras i tre huvudsakliga faser; Fas 1: bearbetningstester vid utvecklingscentra hos SUMITOMO i Tyskland, där tillverkningsmetoden definieras och utvärderas. I Fas 2 kommer processinställningarna från fas 1 att valideras vid forskningscentret vid SKF för att i Fas 3 återskapa likvärdiga data i en produktionsliknande bearbetningscell. Chalmers och RISE kommer att analysera och karaktärisera proverna i projektet. För att säkerställa att målen med hänsyn till mekaniska egenskaper uppfylls kommer också mekaniskprovning att genomföras i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 april 2022

Diarienummer 2021-01274

Statistik för sidan