Fiberoptisk tryckgivare för maskinintegration och krävande miljöer

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - ACREO, Kista
Bidrag från Vinnova 2 090 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - februari 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt 2019

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en fiberoptisk tryckgivare baserad på samma teknik som vanligt förekommande fiberoptiska töjnings- och temperaturgivare.Det faktum att trycksensorerna kan installeras på samma optiska fibrer och att samma utläsningsutrustning kan användas som för vanligt förekommande sensorer medför ett stort mervärde. Den primära applikationen är tillståndsövervakning av pumpar och liknande maskiner, men projektet kommer också att utvärdera användbarheten för monitorering i djupa borrhål.

Förväntade effekter och resultat

Att ha utvecklat och en fiberoptisk trycksensorprototyp samt validerat denna i relevant utrustning. Att ha utvärderat prototypens tillämpbarhet för borrhålsmätningar. Att ha en plan för kommersialisering av sensorn.

Planerat upplägg och genomförande

Förfining av sensorns kravspecifikation för optimal funktion Utveckling av sensorn parallellt med utvärdering av dess design, inkapsling och tillverkningsbarhet i relation till kravspecifikationen. Teknisk laboratorieutvärdering av prototypen. Fälttest: mätningar med prototypen i SKFs testanläggningar samt i borrhål hos SKB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juni 2019

Diarienummer 2019-02108

Statistik för sidan