Får jag lov? (FJL)

Diarienummer 2016-03836
Koordinator Boverket
Bidrag från Vinnova 9 999 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2016 (autumn)

Syfte och mål

Samhället behöver effektivisera och öka takten för bygglov och byggande samtidigt som det ska vara enkelt och transparent för den enskilde medborgaren eller företaget att förstå förutsättningar och följa processen. Projektet ska utveckla innovativa digitaliseringslösningar och tjänster kopplat till processer för ansökan och handläggning av bygglov och byggande. En målsättning är att så mycket av hanteringen som möjligt ska skötas digitalt och delvis automatiskt. En annan att kommuner ska kunna samordna arbetet bättre internt och att de kan samarbeta bättre med externa parter.

Förväntade effekter och resultat

Får jag lov? ska utveckla innovativa digitala lösningar och tjänster som gör det enklare att söka och handlägga bygglov, söka och besluta om start- och slutbesked men också hantera kontrollerna under byggfasen. Tjänsterna ska omfatta guidning och information till medborgare och företag och vägledning för handläggare. I projektet ingår det även att utarbeta verktyg och metoder för e-arkivering. Förväntade effekter är bla minskade kostnader för ansökan och handläggning, en mer rättvis och enhetlig bedömning av ärenden, ökad kunskap hos sökanden och full insyn i handläggningen

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att bedrivas iterativt i sex arbetspaket (AP). AP idé, ärendehantering bygglov, ärendehantering byggfas samt arkiv är beställare och AP karta och digitala tjänster är leverantörer av digitala tjänster. Beställarna kommer in med kravspecifikationer (process-info-behov-modell) och leverantör-AP tar fram tjänster, uppdelat på typ av bygglov (åtgärd) och testmiljö Tjänsten testas och utvärderas av beställar-AP och information går tillbaka till leverantör-AP för uppdatering och dokumentation Arbetsmetoden innebär att alla AP samverkar och pågår samtidigt

Externa länkar

Får jag lov?projektets sida på Boverkets digitala vägledning om en digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.