Expertgrupper i Produktion2030

Diarienummer 2014-06017
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 2 342 409 kronor
Projektets löptid mars 2014 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Målsättningen med Expertgrupperna är att samla industri, akademi och institut inom Produktion2030:S sex styrkeområden. Dessa grupper ska samlas regelbundet eller vid behov på uppdrag av styrgrupp eller programkontor, i syfte att diskutera, prioritera utmaningar och möjligheter inom styrkeområdet. regelbundet. Expertgrupperna leds av 12 yngre forskningsledare från universitet och högskolor. På så sätt kan programmet vara i kontakt med, och ta in underlag från, ett stort och omfattande underlag av aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Expertgruppsledarna samlar intressenter inom sina styrkeområden, genomför bl a workshops och konferenser (tex konferens om återtillverkning på LiU i oktober 2017). Expertgruppsledarna är verksamma på olika högskolor och och Produktion2030 har bidragit till att stärka samverkan mellan dessa. Expertgrupp 5. Cirkulär produktion och underhåll, har bidragit till en konferens inom cirkulär produktion/re-manufacturing på LiU under oktober 2017. Mer information här: https://liu.se/nyhet/experter-pa-atertillverkning-samlades-pa-liu.

Upplägg och genomförande

Expertgruppsledarna och deras expertgrupper har lett till ökad samverkan mellan högskolorna, mellan forskningsledarna samt mellan dessa och aktörerna i expertgrupperna. Expertgrupperna blir också en bra kontaktyta att sprida resultat från Produktion2030 till. Under 2018 - 2019 kommer expertgruppsledarena och expertgrupperna få fler uppdrag av programmets styrgrupp och Forsknings- och innovationsråd.

Externa länkar

www.produktion2030.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.