Evispot - innovativt startup, hösten 2017

Diarienummer 2017-03800
Koordinator Evispot AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Externa länkar

Vår företagshemsida, ej en specifik projekthemsida.