EUREKA Celtic Plus H-OPTO

Diarienummer 2016-04057
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 6 999 999 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

De svenska parterna har ett starkt gemensamt intresse och behov av att skapa en ny kunskapsplattform och innovationsmiljö för planering, utrullning, underhåll och styrning av dagens och framtidens fibernätverk. Projektet ämnar att tillsammans utveckla metoder för att effektivisera de mest industriellt relevanta aspekterna av fibernät. Projektets tre huvudmål: 1 Öka värdet på fibernätverk, lägre kostnader för utrullning och underhåll. 2 Styrning av hemmanät för bättre användarupplevelse och lägre underhållskostnad. 3 Ny innovationsmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Skapande av en ny internationell innovations- och kunskapsplattform där svenska aktörer har en tung roll. Etablerande av ´best-practices´ inom drift och underhåll av fiberoptiska nät resulterande i kvalitetshöjningar och kostnadseffektivisering under och efter projektets livstid.

Planerat upplägg och genomförande

Drift och underhåll av optiska accessnät: Drift- och underhållsproblematik samt studier i hur optiska nät åldras och hur framtidens optiska nät ska se ut och användas. Hantering och kontroll av infrastruktur i hemmen och kopplingen till access- och mobilnäten: Stärka standardiseringsarbetet för en formell konvergens mellan inomhus- och accessnät. Effektivisering och reducering av kostnader för fiberutrullning i Sverige och Europa: Analysera befintliga metoder och utarbeta nya planeringsverktyg och tekniker för effektivare fiberutrullning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.