EUREKA Celtic MUSIC Mikrovågsbaserade Returtrafiklösningar för Heterogena Mobilnät

Diarienummer 2012-01747
Koordinator QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB - QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid mars 2013 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Syfte och mål

Målet med MUSIC projektet är att lägga grunden för nästa generations trådlös backhaul för mobilsystem. Majoriteten av den förväntade 1000-faldiga ökningen av trådlös nätkapacitet under denna period kan uppfyllas genom att utnyttja heterogena nätverk där små celler kombineras med stora celler på platser med högre användardensitet eller begränsad täckning. Optisk fiber är önskvärd men utbyggnad är kostsam och tidskrävande. Syftet med MUSIC-projektet är att ta fram lösningar för att öka datatakten i trådlös backhaul för små celler, trots begräningar vid högre radio-frekvenser.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat förväntas påverka mikrovågsbaserade backhaul-lösningar för nästa generation mobilsystem. Vi förväntar oss att projektet ökar vår kunskap om backhaul-lösningar ytterligare och att denna ökade kunskap bidrar direkt till vår produktportfolio. Utöver själva backhaul-produkterna är vårt mål att vi även lär oss hur vi kan leverera produkterna snabbare till marknaden, genom ett flexibelt byggsätt. Dessutom förväntar vi oss att vår input till projektet leder till relevant forskning från Chalmers sidan.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 6 arbetspaket: WP1: Scenarios, Use Cases, Spectrum, Architecture and Requirements; WP2: Wireless Backhaul Channels; WP3: System Concept and Evaluation; WP4: Implementation; WP5: Trials; WP6: Project management, dissemination and exploitation. Projektet leds av Ericsson AB och medverkan av Chalmers och Qamcom Technology AB i det svenska konsortiet, samt tyska partners bestående av ett forskningsinstitut, två företag, samt en nätoperatör.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.