Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett Öppet API för Smarta Byggnader

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - MAPCI - Mobile And Pervasive Computing Institute at Lund University
Bidrag från Vinnova 361 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att skapa en modell och strategi för att etablera en öppen plattform med ett publikt API för att möjliggöra för tjänsteleverantörer att utveckla och leverera digital tjänster till den smarta flerfamiljsfastigheten och dess infrastruktur av smarta sensorer och styrdon på ett standardiserat vis. Projektet har nått sitt mål genom att benchmarking med andra framgångsrika öppna plattformar, genom workshops med experter på teknik, affärsmodeller och juridik relaterade till öppna plattformar och genom modellering och analyser av förutsättningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat en strategi och implementeringsplan som projektparten Sensative nu förväntas att använda för att etablera den öppna plattformen. Vidare har det resulterade i en affärsmodell som har förutsättningar att ge incitament för samtliga aktörer i det ekosystem ska skapas runt plattformen SHAPE.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i fyra stycken arbetspaket A) analys av andra öppna IoT platformar B) Modellering av projektets plattform C) Workshops och studier runt affärsmodeller, juridik, organisation, ägandeskap mm för öppna plattformar & API D) Identifiera alla aktiviteter som måste göras för att etablera ett öppet API så att det skapas ett reellt intresse bland utvecklare så att ett ekosystem kan byggas. Arbetspaketen har genomförts och projektet har identifierat att Google/Android är väldigt lik projektets IoT plattform SHAPE och lämpar sig väl för framtida benchmarking.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06155

Statistik för sidan