Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energy Efficient, Beamforming Antenna-IC Integration Solutions for Future 100+GHz Telecommunication Systems

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för Elektroteknik Avd f kommunikation antenner &
Bidrag från Vinnova 3 739 060 kronor
Projektets löptid juli 2021 - oktober 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare elektroniksystem: Forsknings- och Innovationsprojekt 2021

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla lösningar för integration av antenn-beamformning-IC för frekvenser över 100GHz som samtidigt övervinner de stora problemen med energiförbrukning av mm-våg elektronik och komplexiteten i att implementera inbyggda intelligenta funktioner på grund av små fysiska mått och elementavstånd i antennarrayerna.

Förväntade effekter och resultat

Mål 1: Upprätta ett tvärvetenskapligt designflöde och en metod för integration av antenn-beamformning-IC vid 100GHz för framtida applikationer. Mål 2: Designa ett intelligent 2D-strålformande Focal-Plane-Array-system med de föreslagna integrationslösningarna för Ericssons backhaul-antenn för W-band. En del av denna design, en kompakt multi-PA rumsligt-kombinerad vågledarmodul med kontaktlösa övergångar till IC, är avsedd att förbättra Gotmics effektförstärkare. Mål 3: Experimentellt demonstrera de föreslagna lösningarna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket: WP1: Projektledarskap WP2: mm-våg IC effektkoppling till antennen med kontaktlösa övergångar 2.1: PA-enhetscell med kontaktlös integration med vågledare 2.2: 4-PA kombinerad modul med RGW-teknik WP3: Integration av antenn-beamformning-IC 3.1: Focal Plane Array 3.2: FPA -rumsligt matningsnätverk 3.3: 3D elektronisk strålformning 3.4: Tvärvetenskaplig samdesign och gemensam optimering WP4: Experimentell verifiering och testbädd för granskning WP5: Skalningsregler för mm-våg integration

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 januari 2023

Diarienummer 2021-01337

Statistik för sidan