Elmesa

Diarienummer 2016-03380
Koordinator Sandvikens kommun - Kommunkansliet/FindIT
Bidrag från Vinnova 247 601 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - summer 2016

Syfte och mål

Avsikten med förstudien har varit att lägga grunden till ett samverkansprojekt mellan massa- och pappersindustrin, mineralindustrin och teknikleverantörer för att testa och utvärdera elkalcinering i ett pilotprojekt. Inom ramen för studien har vi utvecklat en första version till processdesign för elkalcinering med plasma. Designen är speciellt utvecklad för värmebehandling av torra mineralpulver och är generisk i sin natur vilket betyder att den även skulle kunna användas för exempelvis cementbränning.

Resultat och förväntade effekter

Nästa steg blir att uppbringa finansiering för att utföra pilotförsök hos ScanArc i Hofors. De har plasmatekniken och en välutrustad provhall. Det finns utrymme att testa och utveckla ny mätteknik; penetrerande radar i kombination med LIBS är teknikområden som identifierats. Sabatiérprocessen har potential att i tider av överskott på elkraft omvandla den koncentrerade koldioxiden från Elmesa till metan. En systemstudie av massafabrikens energibalans bör göras för att undersöka om Sabatierprocessen kan möjliggöra för massafabriken att ta ut mera produkter ur svartluten.

Upplägg och genomförande

Upplägget har fungerat bra och vi har i stort sett följt projektplanen. Förstudien organiserades i en projektgrupp med deltagare från Carnot, FindIT, Scanarc och ÅF samt en utökad referensgrupp med representanter från AGA, SMA Mineral och Stora Enso Skoghall. Projektgruppens medlemmar har arbetat varför sig och med kontakter efter behov mellan uppföljande telefonmöten som hållits med ca 4 veckors intervall. Referensgruppen har träffats vid tre tillfällen och besökt anläggningarna hos ScanArc i Hofors, Stora Enso i Skoghall samt SMA Mineral i Rättvik.

Externa länkar

På Carnots webplats finns mer information om Elmesa-tekniken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.