Elektronikhandboken del 2

Diarienummer 2017-05215
Koordinator TEKNIKFÖRETAGENS BRANSCHGRUPPER I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 676 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Syfte -Hjälp till tydliga och enhetligt utformade underlag som effektiviserar dialogen mellan konstruktör och tillverkare samt kvalitetssäkrar beställningsprocessen. -Ökad tillförlitlighet i de tillverkade produkterna Mål -Leverans/resultat av projektarbetet: Handbok för framtagning av tillverkningsunderlag avseende elektronikhårdvara

Förväntade effekter och resultat

Visionen för det svenska ekosystemet för produktframtagning av intelligenta produkter är att alla de värdekedjor som krävs för att skapa smarta elektroniksystem i Sverige är starka och tillräckliga för att föra innovationerna från idé till marknad. Handboken ökar effektiviteten i samarbetet och integrationen mellan aktörer i värdekedjorna vilket gör att tiden till marknaden minimeras och gör den svenska industrin konkurrenskraftig

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av programkontoret inom ramen för projektvård. Handbok kommer att beskriva vad som behövs i form av tillverkningsunderlag som uppfyller IPC standard klass 2 och 3 med fokus på oDesign for manufacturing oDesign for test oTillförlitlighet oMallar (komplettering) Detta utförs som fördjupningar/bilagor eller uppdateringar till Nuvarande Handbok.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.