eDNA - en cloud-baserad bioinformatiskt analysplatform

Diarienummer 2017-04530
Koordinator eDNA solutions AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Förlusten av biologisk mångfald är en av de största utmaningarna för mänskligheten, och år 2050 uppskattas den kosta 33 miljarder euro per år genom dess inverkan på t.ex. livsmedelssäkerhet, luft- och vattenkvalitet och genom sjukdomsspridning. Arbetet med att bevara biologisk mångfald begränsas dock av nuvarande analysmetoder. Vi ska utveckla en molnbaserad mjukvara som gör analys av DNA-data lättillgängligt för myndigheter och företag för att utveckla åtgärdsprogram för skyddet av biologiskt mångfald.

Förväntade effekter och resultat

Vår produkt kommer att utgöra en viktig del i analyskedjan för miljösystemanalyser om förlust av biologisk mångfald och bidrar därmed till ett hållbart samhälle. Genom att tillhandahålla en molnbaserad plattform kan eDNA-data äntligen användas som input i miljösystemanalyser där det finns ett stort behov av mer effektiv insamling och tolkning av biologisk data. Som sådan möjliggör vår verktygslåda enkel utvinning av väsentlig information för evidensbaserat beslutsfattande som ska leda till ett hållbart samhälle.

Planerat upplägg och genomförande

Kortfattat ska vi vidareutveckla vår web-baserad ”Frontend”, och integrera flera analyser i en ”Backend”. Vi ska vidareutveckla verktygets tre delar; MySQL-databasen, Application Programming Interface (API) och ett antal moduler för olika typer av DNA-analyser. Stort fokus kommer ligga på dataöverföring samt visualisering av analys-resultat. Samtidigt ska vi utveckla samarbetet med potentiella kunder som ska ge oss möjligheten till en detaljerad marknadsanalys och vidare för att anpassa och vidareutveckla vår affärsmodell.

Externa länkar

länk till företagets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.