eDNA - en cloud-baserad bioinformatiskt analysplatform

Diarienummer 2017-04530
Koordinator eDNA solutions AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Förlusten av biologisk mångfald är en stor utmaning och år 2050 uppskattas den kosta 33 miljarder euro per år genom dess inverkan på t.ex. livsmedelssäkerhet, luft- och vattenkvalitet och sjukdomsspridning. Effektiva metoder krävs för att övervaka och bevara biologisk mångfald. Vi har utvecklat ett analysverktyg för taxonomisk klassificering med hjälp av DNA-data. En initial marknadsanalys för att undersöka behovet av detta hos företag, myndigheter och akademiska laboratorier har genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Den typ av analyser som vår mjukvara tillhandahåller kräver i specialistkunskaper om olika databaser, programmeringsspråk etc. vilket begränsar användningen för myndigheter och företag som saknar denna kompetens. Omfattande efterarbete krävs för att visualisera resultaten i form av tabeller eller figurer. Mjukvaran möjliggör detta på ett användarvänligt sätt genom att dölja de tekniska aspekterna från användaren. Vår marknadsanalys visar att denna funktionalitet är av intresse för många aktörer.

Upplägg och genomförande

Vi har utvecklat gränssnittet i samarbete med externa konsulter. Parallellt med detta har vi utvecklat delar av de analyspipelines som utgör “backenden” och genomfört de första testerna för att samla in data för att förbättra framtida versioner. Interaktion med potentiella kunder har gett oss möjligheten till en första marknadsanalys för att utveckla vår affärsmodell. Denna första analys av marknaden visar på ett behov av mer lättanvända verktyg likt vårt.

Externa länkar

Länk till webbsidan där vårt analysverktyg “sequenceit” är tillgängligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.