ECO - Extended Conveyer belt system

Diarienummer 2014-05202
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Projektet ECO Extended conveyor belt system syftade till ny kunskap om möjliga lösningar till utökad funktionalitet för COBS rullar (kompositbaserade bandtransportörrullar med inbyggd elektronik). Målen att undersöka om ultraljud kan nyttjas för banddetektering, övervakning genom vibrationsanalys och skapande av molnlösning för presentationsmöjlighet har alla nåtts.

Resultat och förväntade effekter

Möjlig metod för att detektera transportörband med ultraljud har tagits fram i laboratoriemiljö och kommer i nästa steg att vidareutvecklas till en prototyptest. Vibrationsanalys har utförts för fältinstallerade rullar och resulterat i rekommendationer om val av utrustning vilket utvecklas vidare i kommande projekt. Molnlösning för övervakning har etablerats och nyttjats för uppföljning av slutkund. Projektet har resulterat i en ny projektansökan som beviljats och kommer att genomföras kommande år.Projektet går vidare på lösningen och anpassad hantering för slutanvändare.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i arbetspaket där forskare vid LTU (Luleå tekniska universitet) samarbetade med respektive produktleverantör och slutkunder. Den utmanande driftmiljön för fältinstallationerna har gett värdefulla erfarenheter vad gäller utförande och kravbild samt givande samarbete med slutkunder och förståelse för deras behov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.