E!, ITEA3, IMPACT

Diarienummer 2018-02230
Koordinator Elekta Instrument AB
Bidrag från Vinnova 18 275 760 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2021
Status Beslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering