E!, ITEA3, IMPACT

Diarienummer 2018-02230
Koordinator Elekta Instrument AB
Bidrag från Vinnova 18 275 760 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA cluster co-funding 

Syfte och mål

Hälso- och sjukvården i Europa står inför stora utmaningar för att säkerställa högkvalitativ och effektiv vård till en åldrande befolkning. Nya redskap behövs för att arbeta resurs och kostnadseffektivt och förbättra patientutfall. IMPACT ska utveckla lösningar för att integrera artificiell intelligens i hela vårdkedjan och medicintekninska utrustningar för automatiserad, effektivare och förbättrad behandling av cancerpatienter, med svenskt fokus mot multipla metastaser i hjärnan.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i produkter/prototyper som, tillsammans med möjligheten att knyta internationella kontakter, ökar parternas konkurrenskraft på marknaden. Konkreta mål är; -En GDPR-kompatibel arkitektur för en effektiv medicinsk datalakeprotoyp med data från hela kliniska flödet. Möjliggör snabb analys av patientdata samt träning/utveckling av AI-modeller -Förbättra prestanda av kvantitativ MRI diagnostik för klinisk behandling av hjärntumörer -Mjukvaruprototyp för planering av strålbehandling av multipla metastaser, med integrerade AI-lösningar

Planerat upplägg och genomförande

De svenska delatagarna, utom SyntheticMR som hade förhinder, har genomfört ett startmöte. Vi kommer ha månadsvisa statusmöten(tele) och har skapat elektroniska kommunikationsrum där vi kan dela information och mötas(elektroniskt). Individer har identifierats och tilldelats projektet hos alla svenska deltagare. Via de arbetspaket där respektive deltagare ingår kommer vi lägga upp arbetsplanen med våra internationella samarbetsparter för att möta mål och leverabler enligt ansökan. Startmöte med hela konsortiet är planerat till 21-22 nov2018 hos Philips i Brest (NL).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.