DRAMA - Föraraktivitetsmappning

Diarienummer 2017-05503
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 850 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2016-05460-en

Syfte och mål

DRAMA adresserar kunskapsuppbyggnad kring aktivitetsidentifiering hos förare och passagerare i fordon för att förbättra interaktion mellan dem och fordonet. Specifikt är målet att: ta fram metoder/algoritmer/verktyg för att identifiera kroppsställning och ansiktsuttryck och att kombinera dessa för att förklara vilken aktivitet som föraren eller passagerarna utför. Vidare är målet att ta fram ett kamera-baserat datainsamlingssystem som hanterar balansen mellan beräkningskapacitet för att göra on-line aktivitetsidentifiering och möjlighet att hantera flera kameror.

Förväntade effekter och resultat

Mappning och detektering av aktiviteter hos förare och passagerare är viktigt för både UX och trafiksäkerhet. Med aktivitetskunskap kan HMI anpassas till, för stunden, bästa modaliteten. Om fordonet känner till kroppsställning hos passagerarna kan säkerhetsfunktioner som krockkuddar, bältespännare, broms- och styrsystem anpassas av säkerhetssystemen i fordonet. Projektet ska ta fram ett system som kan detektera aktiviteter och föraruppmärksamhet/ouppmärksamhet som tex kan användas av semi- eller helautomatiska fordon för att underlätta överlämning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fem arbetspaket 1) identifiering av användarfall 2) konceptutveckling av modulärt multi-core system för datainsamling och analys 3) utveckling av metoder/algoritmer/verktyg för identifiering av förar och passagerarställning samt ansiktsuttrycksigenkänning för att modellera aktivitet 4) systemutvärdering 5) projektledning.

Externa länkar

DRAMA - Driver and passenger Activity MApping

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.