Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dosplanering från MR-kamerabilder ger bättre och effektivare cancerbehandling

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Hematologi, Onkologi och stråldningsfysik
Bidrag från Vinnova 972 600 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer

Viktiga resultat som projektet gav

Det finns ett stort behov av att förbättra och göra strålbehandling individualiserad. Genom att använda bilder från MR-kameran, kan tumörer kartläggas och studeras på ett nytt och noggrant sätt. I detta projekt har vi implementerat en teknik som möjliggör denna utveckling. En patientstudie har genomförts med en ny teknik och produkt. Vi har därmed på ett säkert sätt implementerat en ny metod i modern cancervård. Nästan 40 patienter har fått strålbehandling med dosplaner som genererats från MR-kamerabilder. Detta möjliggjordes av den nya produkten MriPlanner från Spectronic AB.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat att strålbehandling kan genomföras med MR-kamera och utan CT. Detta ger ett enklare arbetsflöde. Att bilder används för endast en modalitet istället för två gör att man inte behöver överföra bilder eller registrera dem mot varandra. Det leder till bättre noggrannhet och en potentiellt säkrare behandling. Detta är den första studien i Sverige, och den har utförts på patienter med prostatacancer. Motsvarande teknik kan också användas vid strålhandling av skalle, huvud/hals m.fl. Denna process har börjat på andra sjukhus i Sverige.

Upplägg och genomförande

Detta projekt har genomförts som en patientstudie och därför prövats i etikprövningsnämnd och strålskyddskommitté. En utmaning har varit att förändra det traditionella arbetsflödet från kombinerat CT/MR till bara MR. Eftersom alla personalkategorier i strålbehandlingsprocessen påverkas, har det varit en omfattande uppgift att få förändringsarbetet att fungera smidigt under en begränsad tidsperiod. Kunskapen om denna process är en viktig erfarenhet som kan komma andra tillgodo. Det är också en värdefull erfarenhet vi själva kan använda vid liknande processer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02529

Statistik för sidan