Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Distribuerat Förkroppsligat Lärande för Processoperatörer i Framtida Batteriproduktion

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Prototyping Societies, Umeå
Bidrag från Vinnova 599 778 kronor
Projektets löptid september 2020 - april 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Denna förstudie har resulterat i större förståelse för behoven och komplexiteten kopplat till att skapa XR-baserade delar för rekrytering och utbildning av processoperatörer för batteriindustrin. Genom detta har förstudien genererat tre designförslag för olika scenarier: rekrytering, höjning av batteriproduktionskunskap hos allmänheten och internutbildning på specifika maskiner. Dock så återstår det att svara på frågan kring den faktiska nyttan kopplat till XR för utbildning/on-boarding. Ett flertal nya samarbeten har därför initierats för att utforska detta genom FoI.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i större förståelse för behoven och komplexiteten kopplat till att skapa XR-baserat innehåll för rekrytering och utbildning av processoperatörer för batteriindustrin. Genom detta har förstudien genererat tre designförslag för olika scenarier: rekrytering, höjning av batteriproduktionskunskap hos allmänheten, och internutbildning på specifika maskiner, inklusive förslag på lämpliga affärsmodeller. Dock så återstår det att verifiera den faktiska nyttan kopplat till XR för utbildning/on-boarding, varför vidare utveckling och FoI krävs.

Upplägg och genomförande

Projektet organiserades utifrån 5 arbetspaket (AP1 Projektledning, AP2 Tekniska förutsättningar, AP3 Behovsorienterad design, AP4 Affärsmodellsutveckling, AP5 Integrering med befintlig utbildningsinfrastruktur), för att kunna fokusera på de olika initiala frågeställningarna som projektet utgick ifrån. Alla AP hade regelbundna möten, och det kördes även möten och workshops för synkronisering mellan AP. Möjligtvis, hade det varit gynnsamt med fler och mer regelbundna workshops över gränserna mellan AP, och att designarbetet i AP3 skulle varit mera styrande från början.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2021

Diarienummer 2020-02840

Statistik för sidan