Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Diarienummer 2018-00612
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur