Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Diarienummer 2018-00612
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång 2017-04657-en