Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Diarienummer 2018-00612
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Med löpande insamling av mätdata med hög kvalitet kan en detaljerad digital spårprofil på varje sektion av spåranläggningen moduleras. Detta kan sedan användas till att exempelvis detektera avvikelser över tid eller snabba förändringar av spårläget.

Förväntade effekter och resultat

Syftet är att verifiera mätunderlagen och utnyttja ny teknik på ett innovativt sätt för att kombinera energibesparing, status/underhållsövervakning på befintlig infrastruktur.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien kommer att visa på den noggrannhet och de nya möjligheterna som det nya systemet kommer att ge jämfört med det befintliga system. En utvärdering av mätsystem kommer att göras med behovs och marknadsanalys och redovisas på en branschworkshop.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.