Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av barrflisvariationer

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 895 274 kronor
Projektets löptid september 2021 - mars 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

Projektmålet är att utveckla en metod för kontinuerlig onlinekarakterisering av flisens kvalitetsvariationer för processkontroll och förutsägelse av produktegenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Som ett resultat av projektet är förväntningen att utveckla en industriell prototyp för kontinuerlig karakterisering av kvalitetsvariationer av barrträ, som träslag (tall/gran), fuktinnehåll, densitet och barkinnehåll. När det är möjligt att karaktärisera kvalitetsvariationerna av barrträ på nätet förväntas det ytterligare förbättra förståelsen för träflisens inverkan på slutprodukternas kvalitet variationer och att ytterligare kunna optimera tillagningsförhållandena för att uppnå maximalt utnyttjande av råvaran.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer ScanChip® som mäter distribution av chipstorlek online att uppgraderas med en hyperspektral avbildande NIR -kamera. Online, realtidsdata om ytterligare träfastigheter ska hanteras med befintlig data ledningssystem (DCS, Winmops). De uppmätta variationerna i chipkvaliteten kommer att uppskattas baserat på avbildande NIR -spektroskopi. Målet är att utveckla robusta NIR-modeller för karakterisering av flisvariationerna. Projektet är tänkt att köras under 12 månader för att inkludera alla säsongsvariationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2023

Diarienummer 2021-02406

Statistik för sidan