Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital marknadsplats för person- och godstransporter i storstad och glesbygd

Diarienummer
Koordinator HEROES OF BRAND AND BUSINESS INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Vi har *skapat ett konsortium, säkerställt att stort intresse för innovationen finns i kommuner och inom industrin *verifierat våra hypoteser och påbörjat arbetet med en labbplattform *provtryckt idén, bedrivit opinionsarbete och upprättat en webbsida. *identifierat att lösningen kan hantera självkörande fordon *kunnat konstatera att vår institutionella uppfinning har mycket stor potential att kunna användas för en omställning av lokala och regionala transportsystem i global skala och att geopolitiskt stärka Sverige och Europa i relation till USA och Kina, en världsnyhet.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna beror på i vilken omfattning lösningen implementeras. Fullt ut införd kan effekten bli oerhört stor som dramatiskt minskad klimatpåverkan, ingen allvarlig köbildning och ökad rättvisa inom transportsektorn. I glesbygd kan servicenivån höjas och i tätare befolkade områden, där alternativa färdsätt finns tillgängliga, kan rättvisa skapas genom varierande prissättning på användningen av väg i stället för bensinskatter.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts genom återkommande workshops med projektgruppen och kontakter med potentiella dataleverantörer intressenter och finansiärer. Analyser har genomförts av datatillgången i region Norrbotten, relationen mellan kostnad och köbildning samt av internationellt ledande projekt med ambitionen att med dataanalytiska medel hantera transportsektorns växande utmaningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00332

Statistik för sidan