Digital Bilddiagnostisk vägning av levande djur med 2D-kamera och artificiell intelligensdatabas

Diarienummer 2018-01010
Koordinator Smart Agritech Solution of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 297 134 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Målet att testa kameror och bilder på levande djur i en självlärande bildigenkänning är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av bildbehandlingen blev lyckat så tillvida att det går att maskinellt urskilja djuret i bilden, oavsett kamera. Bilderna går att jämföra och tolka med bildigenkänningsalgoritmer. Genom att lära systemet att ett visst utseende på djur motsvarar viss vikt kan det lära sig att väga ett djur från en digital bild.

Upplägg och genomförande

Upplägget att samla in bilder på levande djur och köra dessa genom ett bildigenkänningssystem visade sig lyckat. Systemt kan relativt enkelt, oavsett kamera, analysera storleken och därmed vikten på djuret. Även om tillförlitligheten inte blir 100% så gör det faktum att man tar bilder ganska ofta att man ändå får en fullt användbar tillväxtkurva på djuren. Grisar vägs med noggranheten +-1,5kg. Nötboskap har en något högre felmarginal beroende på deras osymetri, +-5% vilket är mer än tillräckligt.

Externa länkar

www.smartagritech.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.