Digital Bilddiagnostisk vägning av levande djur med 2D-kamera och artificiell intelligensdatabas

Diarienummer 2018-01010
Koordinator Smart Agritech Solution of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med studien är att med 2D kameror skapa en bilddatabank på levande djur som kan nyttjas och "träna" en artificiell intelligensdatabas med målet att skapa en så hög korrelation att man via bilden kan väga djuret.

Förväntade effekter och resultat

En vägning med hjälp av en bild skulle skapa mycket bättre djurmiljö och minska stressen hos djuren. Den skulle vara mycket tidsbesparande . Framförallt skulle den dock i hög grad förbättra arbetsmiljön och minska skaderisken för de som arbetar med vägning av djur. Detta sker regelmässigt i djurstallar för att hålla sig uppdaterad om tillväxt och hälsa samt inte minst fastställa rätt slakttidpunkt.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska i samarbete med IBM ta ett stort antal bilder på i första hand grisar men även nötkreatur under uppfödningstiden som ska träna databasen Dr Watson i att med bildens hjälp fastställa djurets levande vikt med hög noggrannhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.