DiaGuide 2 - Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik

Diarienummer 2014-03942
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Vehicle Service Information
Bidrag från Vinnova 13 883 752 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2018
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Transporteffektivitet

Syfte och mål

Projektet ´Guidad integrerad fjärr- och verkstadsdiagnos´ (2010-02864) har visat möjligheten att använda modellbaserad guidad diagnostik för att effektivisera felsökning på väg och i verkstad. Dock behövs mer tillämpad forskning på metod och verktyg för skapande av modeller, samverkan mellan mekaniker och system, strukturerad produktinformation och interaktiv fjärrkommunikation. Målet är att lyfta konceptets teknikmognad till TRL 5-6 så att man kan använda och utvärdera tjänster för datoriserad felsökning på en riktig lastbil i en riktig verkstad med riktiga mekaniker.

Förväntade effekter och resultat

Metoder och verktyg för interaktion med mekaniker, assistanspersonal och de ingenjörer som bygger de underliggande modellerna, ska vidareutvecklas. För att garantera en hög kvalité på modellerna ska verktyg för hantering av produktinformationen utvecklas så att olika konfigurationer och varianter av fordon kan hanteras. Med målet att kunna utföra felsökning för fordon på väg kommer dagens fjärrkommunikation vidareutvecklas för att kunna stödja interaktiv tvåvägskommunikation i användarupplevd realtid.

Planerat upplägg och genomförande

För att effektivt åstadkomma höjningen i TRL kommer projektet fokusera på en demonstratormiljö för guidad diagnos bestående av fordon, backoffice-system och användargränssnitt. För två komplexa system på en tung Euro6-lastbil, det elektroniska bränsleinsprutningssystemet samt det distribuerade elektroniska bromssystemet, ska guidad diagnostik implementeras och användbarheten utvärderas i verkstadsmiljö. Projektet är uppdelat på fem arbetspaket som leds av arbetspakets-ledare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.