Detektering av fasomvandlingens position med Akustisk Emission

Diarienummer 2015-02426
Koordinator Swerim AB - Avdelningen för Värmning och Bearbetningsteknik (VB)
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2015

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en mätteknik för bandverk baserad på akustisk emission för att lokalisera var i kylsträckan fasomvandling sker. Syftet är att ta fram ett verktyg för att säkrare kunna styra och kontrollera mikrostrukturen hos kylda/härdade stål i ett tidigt skede i processen.

Förväntade effekter och resultat

Fasomvandlinsgfrontens position i kylsträckan vid produktion av band är av stor betydelse för kvaliteten hos band då det speglar mikrostrukturen. I dagsläget används beräkningsmodeller men det är svårt att verifiera dessa och man kan inte få med inverkan av de normala processvariationer som finns mellan olika band. Genom att mäta kan man få kännedom om situationen för olika band och man får också tillgång till ny information, t.ex. vilka processvariationer som är normala. Mätningarna ger ett nytt verktyg för att förbättra kvaliteten hos produkterna.

Planerat upplägg och genomförande

Kartläggning av industrins behov samt framtagande av önskemål om hur ett system ska fungera och presentera sina resultat. Användargränssnittet baseras på framtida industriell användning. Utveckling av mätutrustning för denna tillämpning. Tester i pilotskala.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.