Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Detektering av fasomvandlingens position med Akustisk Emission

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Avdelningen för Värmning och Bearbetningsteknik (VB)
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla en teknik för att kunna detektera fasomvandlingens position i en varmbandlinje genom att detektera fasomvandlingens position i en kylsträcka. Denna kunskap bidrar starkt till en bättre kontroll av mikrostruktur och stålets egenskaper. Den föreslagna tekniken går ut på att mäta på tre positioner i kylsträckan med sensorer placerade på undersidan av bandet. Ljudet registrerades genom vattenpelare för att kunna lyssna på material i rörelse utan mekanisk kontakt. Projektet har framgångsrikt utvecklat en metod som fungerar och har till fullo uppnått målet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Första testerna gjordes med en piezoelektrisk sensor men sensorn gav för svag signal för att användas vid industriliknande förhållanden så projektet gick över till ultraljudssensorer. Tester i industriskala planerades och en minimal inkapsling tillverkades för industritester hos SSAB men inkapslingen rymdes inte i linjen. Istället byggdes/testades ett demosystem för pilot miljö i Swerims värmning/valsnings/kyllinje där metoden demonstrerades med stor framgång. Tekniken kan vara intressant för vidareutveckling av SIEMENS och även för implementering hos SSAB.

Upplägg och genomförande

Projektet var upplagt genom att börja med funktionstester i mindre skala vilket var bidrog till ett lyckat resultat. Övergång till stor skala försenades då utrustningen inte fick plats i SSAB´s kylsträcka istället genomfördes pilottester hos Swerim i Luleå med stor framgång. Metoden fungerade direkt vid testning i i Swerims kontinuerliga valsningslinje. SSAB är intresserade av metoden då kännedom om fasomvandlingens position är av stor betydelse för mikrostrukturen. En industriell lösning behöver täcka en lång sträcka och sensorer inkluderas med fördel i existerande kylrör.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02426

Statistik för sidan