Design av knapptryckningsljud, (DOSS)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 189 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Syfte och mål

Det här projektet kommer att ta fram tekniskt mätbara mått för att förklara ljudupplevelsen vid en knapptryckning eller hantering av andra reglage, exempelvis spakar. Detta förväntas halvera utvecklingstiden för nya knappkomponenter genom en tydligare kravställning mellan fordonstillverkare och underleverantörer. Vår målsättning med detta projekt är att förbättra den auditiva kvaliteten.

Förväntade effekter och resultat

Metodiken kommer att användas för att utvärdera redan existerande knapptryckningsljud och hur de överensstämmer med övrig design för användarupplevelsen och vid utveckling av nya målljud. Det är en viktig kompetensuppbyggnad som idag saknas, för en målinriktad UX design måste det finnas en tydlig koppling och förståelse för hur UX korrelerar med tekniska mätbara parametrar. Metodiken kommer att ligga till grund för en kravställningsmetodik som kommer att användas vid kommunikation med underleverantörer.

Planerat upplägg och genomförande

Metodiker för inspelning av mindre komponentljud utredas och tekniskt mätbara mått tas fram. Efter det kommer ljuden utvärderas i lyssningsförsök för att hitta akustiska faktorer och för att skatta uppskattningen. Sedan kommer ljuden syntetiseras (dvs realistiska knapptryckningsljud simuleras). Mha de syntetiserade ljuden kan förändringar utvärderas tidigare i designprocessen. I ett sista steg sker en syntes av hur tekniskt mätbara mått påverkar den perceptuella upplevelsen och vilka mått som bör ligga till grund för en kravställning för VCC knapptryckningsljud.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-03063

Statistik för sidan