DARO

Diarienummer 2016-02388
Koordinator Stiftelsen Adopticum - Stiftelsen Adopticum, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 2 416 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - spring 2016

Syfte och mål

Projektet syftar till att lösa ett stort behov inom processindustrin genom att utveckla en automatiserad, digital lösning för att mäta in stora råvaruvolymer av bulkvaror. Målet är att ett demonstratorsystem ska tas fram där optisk mätteknik ingår och detta ska valideras och demonstreras i en relevant industrimiljö. En ständigt uppdaterad och korrekt information om lagervolymen möjliggör mycket effektivare process- och produktionsstyrning, minskad miljöpåverkan tack vare en effektivare logistik samt bättre ekonomisk uppföljning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kan bidra till en ökad konkurrenskraft inom industrin genom kostnadsoptimeringar och effektiviseringar. Detta genom att den produkt resultatet mynnar ut i fångar potentialen både inom optisk mätteknik och industriell digitalisering. Projektet har en mycket stor potential att föra utvecklingen framåt inom dessa två områden. Att använda den data sensorerna inhämtar i syfte att realisera lösningar inom industriell digitalisering ger både teknikområdet men inte minst detta projekt en mycket stor potential.

Planerat upplägg och genomförande

Industriparterna ser en mycket stor potential för projektet och dess bidrag i en fortsatt effektivisering genom digitalisering av råvaruhanteringen. De har specifika utmaningar och kommer att påverka lösningen genom att bidra med kravställning av systemets egenskaper och utvärdering av förslag och prototyper, samt kravställning av externa gränssnitt. Projektet ska ta höjd för att fånga upp fler intresserade industriparter för att möjliggöra försäljning av det färdiga systemet till en större marknad. Detta arbete har redan inletts och lett till några intressanta spår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.