Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Collective Minds Radiology

Diarienummer
Koordinator Collective Minds Radiology AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Vi skapar en ny modern sjukvårdstjänst för samarbete kring radiologiska bildfynd. Samtidigt som vi hjälper läkare att samverka genererar vi information som används för att utveckla och utbilda människa och maskin (AI). Målet med projektet har varit att precisera behovet samt att bygga en teknisk plattform som kan lösa problemet.

Resultat och förväntade effekter

I vår behovsstudie säger >80% av svenska radiologer att de är mycket positiva eller positiva till att använda vår föreslagna tjänst. Vi känner oss stärkta i idén att det finns ett behov av en snabb, interaktiv och smidig tjänst för att snabbare komma fram till diagnosen av radiologiska fynd. Vi förväntar oss att tjänsten minskar osäkerhet och ökar kvalitet i radiologiska svar och att vi till en början är ett alternativ till det traditionella radiologiska arbetsflödet och på sikt blir en självklar del av detsamma.

Upplägg och genomförande

För att validera problemställning och behov har vi intervjuat potentiella användare (radiologer) och genomfört en enkätstudie med svenska radiologer. Teknikutveckling har skett tillsammans med Europeiska partners från Litauen, Belgien och Spanien specialiserade på webbaserade radiologiverktyg och sociala plattformar. Pilottestning har skett i liten skala med fokus på användarupplevelse och funktion för att tidigt säkerställa att våra fundamentala antaganden stämmer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03829

Statistik för sidan