Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulära förpackningslösningar för medicintekniska produkter

Diarienummer
Koordinator DENTSPLY IH AB - Wellspect HealthCare
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet ämnade till att undersöka förutsättningarna för ett cirkulärt förpackningssystem för medicintekniska produkter. Nuvarande förpackningslösning och distribution av produkterna samt regulatoriska direktiv har analyserats vilket har resulterat en tydlig bild över hinder och möjligheter för införande av flergångsförpackningar i ett cirkulärt system. Vidare har projektet resulterat i ett förslag för hur dessa flergångsförpackningar skall utformas för att både möta regulatoriska krav men även slutanvändares önskemål.

Resultat och förväntade effekter

Ett av de förväntade resultaten av projektet var att ta fram en systemlösning och en plan för implementering av denna lösning. En av slutsatserna utifrån den analys av nuvarande system och gällande förutsättningar som genomförts är man bör titta på två systemlösningar, en vilken passar för brukare som använder produkterna i hemmet och en för sjukhus och andra större vårdinrättningar. Då förpackningarna behöver desinfekteras mellan användningarna så kan en förpackning gjord utav ett biobaserat plastmaterial användas.

Upplägg och genomförande

Kartläggningen av möjligheter och hinder för en implementering av flergångförpackningar har genomförts dels genom intervjuer med relevanta aktörer, både längs nuvarande värdekedja och utanför densamma, samt genom analys av gällande direktiv och lagstiftning på området. Vidare har en trend- och marknadsanalys gjorts för att lista lösningar inom andra branscher. Utifrån denna kartläggning har ett förslag tagit fram dels på nya typer av förpackningar och ett system för att cirkulera dessa samtidigt som man uppfyller krav och andra önskemål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03802

Statistik för sidan