ChaseOn-Next generation reliable vehicle communication V2X

Diarienummer 2017-03497
Koordinator SMARTEQ WIRELESS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Målet är att identifiera lämpliga antennstrukturer för 5G, studera och designa sådana antennsystem, för det andra dessa antenner på ett fordon. Smarteq kommer att föreslå antennteknik och strukturer för simulering utförd av RISE (tidigare SP) Smarteq kommer att stödja andra partners i utvärderingen och jämförelsen mellan olika antennkoncept, som alla existerar med de gamla antennsystemen, t.ex. 2G, 3G och 4G-antenner. Smarteq kommer att dela och stödja definitionen av lämpliga antennpositioner på / i ett fordon.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är att definiera möjliga antenntyper samt nödvändiga konstruktionsförutsättningar vid införandet av 5G funktionalitet i framtida fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i tre arbetspaket: WP1 Fordonsantennsystem för 5G C-ITS WP2: Karakterisering av 5G antennsystem för fordon WP3 Signalbehandling för 5G C-ITS WP2 bygger på utvecklingen av WP1 och WP3. Antenndesignen och signalbehandling bestämmer förhållandet mellan antennelementen. Karakteriseringsmetoderna som utvecklats i WP2 kommer att användas för verifiering / utvärdering av antennsystem utvecklade i WP1. Massiv MIMO och strålformning kräver signalbehandling med hänsyn till kommunikationen protokollet och utvecklas i WP3.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.