ChaseOn - Mantua SME Project - Antenna Frontend Architectures

Diarienummer 2017-03496
Koordinator QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB - QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Projektet går ut på att utveckla avancerade antennsystem för 5G lösningar i framtida nätverk. Målet att förstå hur framtida antennsystem kan optimeras för att utveckla kommande 5G produkter genom att studera olika hårdvaru arkitekturer. Första delen av projektet fokuserar på optimering av hårdvaruarkitekturer och hur beamforming- algoritmer påverkar dessa multiantenn arkitekturer. I andra delen av projektet kommer förståelsen av designavvägningarna och optimering att användas för att utveckla multiantennsystem för de 5G frekvensband som specificeras vid WRC 2019.

Förväntade effekter och resultat

Som ett resultat av detta projekt förväntar vi oss att ha en god förståelse för de avvägningar som måste göras vid utformningen av 5G mmvågantennsystem. De algoritmer och koncept som utvecklas i projektet ska användas som mallar i de produkter som Qamcom utvecklar för sina kunder. Qamcom har en tradition att anställa kvalificerade forskare som är utbildade i Vinnovas Excellence-center. Qamcom förväntar sig att även ChaseOn kommer att producera potentiella anställda och att Qamcom är en attraktiv arbetsgivare för dessa kandidater genom projekt som detta.

Planerat upplägg och genomförande

Qamcom kommer under projektets gång att arbeta med de andra partners i Mantua projektet och genom detta SME projekt leverera relevant input från ett industieperspektiv. Arbetet kommer att genomföras hos Qamcom. Överförning av information kommer ske i form av regelbundna leveranser och aktivt deltagende i Mantua, bland annat delhandleder Qamcom de två doktorander som jobbar i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.